حوزه فعالیت گروه مهاجرتی علم افروز

( اخذ پذیرش تحصیلی و ویزای دانشجویی – اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری یا ثبت شرکت – اخذ ویزای کار )

مهاجرت تحصیلی

دوره زبان فرانسه
  • نوع ویزا: ویزای دانشجویی یکساله 
  • مدت زمان اخذ ویزا: حداقل سه ماه  
دوره زبان فرانسه
  • نوع ویزا: دانشجویی
  • مهلت اقدام: هر دوماه بکبار
دوره زبان ترکی در استانبول
  • نوع ویزا: دانشجویی
  • مهلت اقدام: هر دوماه بکبار

سامانه اطلاع رسانی آفروز (OFF ROOZ) علم افروز

با عضویت در آفروز اولین نفری باشید که از فرصت های ویژه مهاجرت، زمانبندی برگزاری سمینارها و وبینارها، تخفیف ها و جشنواره ها آگاه میشوید.

جهت عضویت در آفروز کلیک کنید

آفروز

رویدادروز

اطلاع رسانی جشنواره ها و تخفیف های ویژه

آفروز تابستان 99 علم افروز

اطلاع رسانی رویدادها و تاریخ های مهم

مرداد

شهریور ۱۳۹۹

مهر
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
رویدادهای شهریور

۱۱ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۱۲ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۱۳ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۱۴ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۱۵ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۱۶ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۱۷ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۱۸ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۱۹ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۲۰ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۲۱ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۲۲ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۲۳ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۲۴ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۲۵ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۲۶ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۲۷ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۲۸ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۲۹ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۳۰ام

بدون رویداد
رویدادهای شهریور

۳۱ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۱ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۲ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۳ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۴ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۵ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۶ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۷ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۸ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۹ام

بدون رویداد
میخواهید قبل از آنکه مسیر پیشرفت تحصیلی، کاری و یا زندگی خود را ترسیم نمایید با کسانی که قبلا این مسیر را پیموده اند مشورت نمایید؟
درخواست مشاوره رایگان

دانستنی های مهاجرت