حوزه فعالیت گروه مهاجرتی علم افروز

( اخذ پذیرش تحصیلی و ویزای دانشجویی – اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری یا ثبت شرکت – اخذ ویزای کار )

مهاجرت تحصیلی – ویزای دوره‌های زبان

دوره زبان فرانسه
 • میانگین شهریه دوره یکساله: 2000 یورو
 • نوع ویزا: ویزای دانشجویی یکساله 
 • مدت زمان اخذ ویزا: حداکثر 5 ماه  
دوره زبان ترکی در استانبول
 • میانگین شهریه دوره یکساله: 5500 یورو
 • نوع ویزا: ویزای دانشجویی یکساله 
 • مدت زمان اخذ ویزا: حداکثر 3 ماه
دوره زبان ترکی در استانبول
 • میانگین شهریه دوره یکساله: 5000 لیر
 • نوع اقامت: اقامت دانشجویی یکساله 
 • مدت زمان اخذ پذیرش: حداکثر 2 ماه

مهاجرت تحصیلی یا کاری

دوره زبان ترکی در استانبول
 • نوع ویزا: ویزای جستجوی کار (جاب سیکر)
 • مدت زمان اخذ ویزا: حداقل 14 ماه
دوره زبان فرانسه
 • نوع ویزا: ویزای دانشجویی
 • مدت زمان اخذ ویزا: حداقل 6 ماه
دوره زبان ترکی در استانبول

تحصیل در اسپانیا

 • نوع ویزا: ویزای دانشجویی
 • مدت زمان اخذ ویزا: حداقل 8 ماه

سامانه اطلاع رسانی آفروز (OFF ROOZ) علم افروز

با عضویت در آفروز اولین نفری باشید که از فرصت های ویژه مهاجرت، زمانبندی برگزاری سمینارها و وبینارها، تخفیف ها و جشنواره ها آگاه میشوید.

جهت عضویت در آفروز کلیک کنید

آفروز

رویدادروز

اطلاع رسانی جشنواره ها و تخفیف های ویژه

آفروز تابستان 99 علم افروز

اطلاع رسانی رویدادها و تاریخ های مهم

شهریور

مهر ۱۳۹۹

آبان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
رویدادهای مهر

۱۰ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۱۱ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۱۲ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۱۳ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۱۴ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۱۵ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۱۶ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۱۷ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۱۸ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۱۹ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۲۰ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۲۱ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۲۲ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۲۳ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۲۴ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۲۵ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۲۶ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۲۷ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۲۸ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۲۹ام

بدون رویداد
رویدادهای مهر

۳۰ام

بدون رویداد
رویدادهای آبان

۱ام

بدون رویداد
رویدادهای آبان

۲ام

بدون رویداد
رویدادهای آبان

۳ام

بدون رویداد
رویدادهای آبان

۴ام

بدون رویداد
رویدادهای آبان

۵ام

بدون رویداد
رویدادهای آبان

۶ام

بدون رویداد
رویدادهای آبان

۷ام

بدون رویداد
رویدادهای آبان

۸ام

بدون رویداد
رویدادهای آبان

۹ام

بدون رویداد
رویدادهای آبان

۱۰ام

بدون رویداد
میخواهید قبل از آنکه مسیر پیشرفت تحصیلی، کاری و یا زندگی خود را ترسیم نمایید با کسانی که قبلا این مسیر را پیموده اند مشورت نمایید؟
درخواست مشاوره رایگان

دانستنی های مهاجرت