حوزه فعالیت موسسه حقوقی علم افروز

( اخذ پذیرش تحصیلی و ویزای دانشجویی – اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری یا ثبت شرکت – اخذ ویزای کار )

مهاجرت تحصیلی – ویزای دوره‌های زبان

دوره زبان فرانسه
 • میانگین شهریه دوره یکساله: 2000 یورو
 • نوع ویزا: ویزای دانشجویی یکساله 
 • مدت زمان اخذ ویزا: حداکثر 5 ماه  
دوره زبان در مجارستان
 • میانگین شهریه دوره یکساله: 5500 یورو
 • نوع ویزا: ویزای دانشجویی یکساله 
 • مدت زمان اخذ ویزا: حداکثر 3 ماه
دوره زبان ترکی در استانبول
 • میانگین شهریه دوره یکساله: 5000 لیر
 • نوع اقامت: اقامت دانشجویی یکساله 
 • مدت زمان اخذ پذیرش: حداکثر 2 ماه

مهاجرت تحصیلی یا کاری

دوره زبان ترکی در استانبول
 • نوع ویزا: ویزای جستجوی کار (جاب سیکر)
 • مدت زمان اخذ ویزا: حداقل 14 ماه
دوره زبان فرانسه
 • نوع ویزا: ویزای دانشجویی
 • مدت زمان اخذ ویزا: حداقل 6 ماه
دوره زبان ترکی در استانبول

تحصیل در اسپانیا

 • نوع ویزا: ویزای دانشجویی
 • مدت زمان اخذ ویزا: حداقل 8 ماه

سامانه اطلاع رسانی آفروز (OFF ROOZ) علم افروز

با عضویت در آفروز اولین نفری باشید که از فرصت های ویژه مهاجرت، زمانبندی برگزاری سمینارها و وبینارها، تخفیف ها و جشنواره ها آگاه میشوید.

جهت عضویت در آفروز کلیک کنید

آفروز

رویدادروز

اطلاع رسانی جشنواره ها و تخفیف های ویژه

وبینار تحصیل در فرانسه

اطلاع رسانی رویدادها و تاریخ های مهم

آذر

دی ۱۳۹۹

بهمن
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
رویدادهای دی

۱۲ام

بدون رویداد
رویدادهای دی

۱۳ام

بدون رویداد
رویدادهای دی

۱۴ام

بدون رویداد
رویدادهای دی

۱۵ام

بدون رویداد
رویدادهای دی

۱۶ام

بدون رویداد
رویدادهای دی

۱۷ام

بدون رویداد
رویدادهای دی

۱۸ام

بدون رویداد
رویدادهای دی

۱۹ام

بدون رویداد
رویدادهای دی

۲۰ام

بدون رویداد
رویدادهای دی

۲۱ام

بدون رویداد
رویدادهای دی

۲۲ام

بدون رویداد
رویدادهای دی

۲۳ام

بدون رویداد
رویدادهای دی

۲۴ام

بدون رویداد
رویدادهای دی

۲۵ام

بدون رویداد
رویدادهای دی

۲۶ام

بدون رویداد
رویدادهای دی

۲۷ام

بدون رویداد
رویدادهای دی

۲۸ام

بدون رویداد
رویدادهای دی

۲۹ام

بدون رویداد
رویدادهای دی

۳۰ام

بدون رویداد
رویدادهای بهمن

۱ام

بدون رویداد
رویدادهای بهمن

۲ام

بدون رویداد
رویدادهای بهمن

۳ام

بدون رویداد
رویدادهای بهمن

۴ام

بدون رویداد
رویدادهای بهمن

۵ام

بدون رویداد
رویدادهای بهمن

۶ام

بدون رویداد
رویدادهای بهمن

۷ام

بدون رویداد
رویدادهای بهمن

۸ام

بدون رویداد
رویدادهای بهمن

۹ام

بدون رویداد
رویدادهای بهمن

۱۰ام

بدون رویداد
رویدادهای بهمن

۱۱ام

بدون رویداد
رویدادهای بهمن

۱۲ام

بدون رویداد
میخواهید قبل از آنکه مسیر پیشرفت تحصیلی، کاری و یا زندگی خود را ترسیم نمایید با کسانی که قبلا این مسیر را پیموده اند مشورت نمایید؟
درخواست مشاوره رایگان

دانستنی های مهاجرت