حوزه فعالیت گروه مهاجرتی علم افروز

( اخذ پذیرش تحصیلی و ویزای دانشجویی – اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری یا ثبت شرکت – اخذ ویزای کار )

مهاجرت تحصیلی

دوره زبان فرانسه
  • نوع ویزا: ویزای دانشجویی یکساله 
  • مدت زمان اخذ ویزا: حداقل سه ماه  
دوره زبان فرانسه
  • نوع ویزا: دانشجویی
  • مهلت اقدام: هر دوماه بکبار
دوره زبان ترکی در استانبول
  • نوع ویزا: دانشجویی
  • مهلت اقدام: هر دوماه بکبار

سامانه اطلاع رسانی آفروز (OFF ROOZ) علم افروز

با عضویت در آفروز اولین نفری باشید که از فرصت های ویژه مهاجرت، زمانبندی برگزاری سمینارها و وبینارها، تخفیف ها و جشنواره ها آگاه میشوید.

جهت عضویت در آفروز کلیک کنید

آفروز

رویدادروز

اطلاع رسانی جشنواره ها و تخفیف های ویژه

آفروز تابستان 99 علم افروز

اطلاع رسانی رویدادها و تاریخ های مهم

خرداد

تیر ۱۳۹۹

مرداد
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
رویدادهای تیر

۱۱ام

بدون رویداد
رویدادهای تیر

۱۲ام

بدون رویداد
رویدادهای تیر

۱۳ام

بدون رویداد
رویدادهای تیر

۱۴ام

بدون رویداد
رویدادهای تیر

۱۵ام

بدون رویداد
رویدادهای تیر

۱۶ام

بدون رویداد
رویدادهای تیر

۱۷ام

بدون رویداد
رویدادهای تیر

۱۸ام

بدون رویداد
رویدادهای تیر

۱۹ام

بدون رویداد
رویدادهای تیر

۲۰ام

بدون رویداد
رویدادهای تیر

۲۱ام

بدون رویداد
رویدادهای تیر

۲۲ام

بدون رویداد
رویدادهای تیر

۲۳ام

بدون رویداد
رویدادهای تیر

۲۴ام

بدون رویداد
رویدادهای تیر

۲۵ام

بدون رویداد
رویدادهای تیر

۲۶ام

بدون رویداد
رویدادهای تیر

۲۷ام

بدون رویداد
رویدادهای تیر

۲۸ام

بدون رویداد
رویدادهای تیر

۲۹ام

بدون رویداد
رویدادهای تیر

۳۰ام

بدون رویداد
رویدادهای تیر

۳۱ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

۱ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

۲ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

۳ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

۴ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

۵ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

۶ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

۷ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

۸ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

۹ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

۱۰ام

بدون رویداد
میخواهید قبل از آنکه مسیر پیشرفت تحصیلی، کاری و یا زندگی خود را ترسیم نمایید با کسانی که قبلا این مسیر را پیموده اند مشورت نمایید؟
درخواست مشاوره رایگان

دانستنی های مهاجرت