حوزه فعالیت موسسه حقوقی علم افروز

( اخذ پذیرش تحصیلی و ویزای دانشجویی – اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری یا ثبت شرکت – اخذ ویزای کار )

مهاجرت تحصیلی – ویزای دوره‌های زبان

دوره زبان فرانسه
 • میانگین شهریه دوره یکساله: 2000 یورو
 • نوع ویزا: ویزای دانشجویی یکساله 
 • مدت زمان اخذ ویزا: حداکثر 5 ماه  
دوره زبان در مجارستان
 • میانگین شهریه دوره یکساله: 5500 یورو
 • نوع ویزا: ویزای دانشجویی یکساله 
 • مدت زمان اخذ ویزا: حداکثر 3 ماه
دوره زبان ترکی در استانبول
 • میانگین شهریه دوره یکساله: 5000 لیر
 • نوع اقامت: اقامت دانشجویی یکساله 
 • مدت زمان اخذ پذیرش: حداکثر 2 ماه

مهاجرت تحصیلی یا کاری

دوره زبان ترکی در استانبول
 • نوع ویزا: ویزای جستجوی کار (جاب سیکر)
 • مدت زمان اخذ ویزا: حداقل 14 ماه
دوره زبان فرانسه
 • نوع ویزا: ویزای دانشجویی
 • مدت زمان اخذ ویزا: حداقل 6 ماه
دوره زبان ترکی در استانبول

تحصیل در اسپانیا

 • نوع ویزا: ویزای دانشجویی
 • مدت زمان اخذ ویزا: حداقل 8 ماه

سامانه اطلاع رسانی آفروز (OFF ROOZ) علم افروز

با عضویت در آفروز اولین نفری باشید که از فرصت های ویژه مهاجرت، زمانبندی برگزاری سمینارها و وبینارها، تخفیف ها و جشنواره ها آگاه میشوید.

جهت عضویت در آفروز کلیک کنید

آفروز

رویدادروز

اطلاع رسانی جشنواره ها و تخفیف های ویژه

وبینار تحصیل در فرانسه

اطلاع رسانی رویدادها و تاریخ های مهم

بهمن

اسفند ۱۳۹۹

فروردین
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
رویدادهای اسفند

۱۱ام

بدون رویداد
رویدادهای اسفند

۱۲ام

بدون رویداد
رویدادهای اسفند

۱۳ام

بدون رویداد
رویدادهای اسفند

۱۴ام

بدون رویداد
رویدادهای اسفند

۱۵ام

بدون رویداد
رویدادهای اسفند

۱۶ام

بدون رویداد
رویدادهای اسفند

۱۷ام

بدون رویداد
رویدادهای اسفند

۱۸ام

بدون رویداد
رویدادهای اسفند

۱۹ام

بدون رویداد
رویدادهای اسفند

۲۰ام

بدون رویداد
رویدادهای اسفند

۲۱ام

بدون رویداد
رویدادهای اسفند

۲۲ام

بدون رویداد
رویدادهای اسفند

۲۳ام

بدون رویداد
رویدادهای اسفند

۲۴ام

بدون رویداد
رویدادهای اسفند

۲۵ام

بدون رویداد
رویدادهای اسفند

۲۶ام

بدون رویداد
رویدادهای اسفند

۲۷ام

بدون رویداد
رویدادهای اسفند

۲۸ام

بدون رویداد
رویدادهای اسفند

۲۹ام

بدون رویداد
رویدادهای اسفند

۳۰ام

بدون رویداد
رویدادهای فروردین

۱ام

بدون رویداد
رویدادهای فروردین

۲ام

بدون رویداد
رویدادهای فروردین

۳ام

بدون رویداد
رویدادهای فروردین

۴ام

بدون رویداد
رویدادهای فروردین

۵ام

بدون رویداد
رویدادهای فروردین

۶ام

بدون رویداد
رویدادهای فروردین

۷ام

بدون رویداد
رویدادهای فروردین

۸ام

بدون رویداد
رویدادهای فروردین

۹ام

بدون رویداد
رویدادهای فروردین

۱۰ام

بدون رویداد
رویدادهای فروردین

۱۱ام

بدون رویداد
میخواهید قبل از آنکه مسیر پیشرفت تحصیلی، کاری و یا زندگی خود را ترسیم نمایید با کسانی که قبلا این مسیر را پیموده اند مشورت نمایید؟
درخواست مشاوره رایگان

دانستنی های مهاجرت