حوزه فعالیت گروه مهاجرتی علم افروز

( اخذ پذیرش تحصیلی و ویزای دانشجویی – اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری یا ثبت شرکت – اخذ ویزای کار )

مهاجرت تحصیلی

دوره زبان فرانسه
  • نوع ویزا: ویزای دانشجویی یکساله 
  • مدت زمان اخذ ویزا: حداقل سه ماه  
دوره زبان فرانسه
  • نوع ویزا: دانشجویی
  • مهلت اقدام: هر دوماه بکبار
دوره زبان ترکی در استانبول
  • نوع ویزا: دانشجویی
  • مهلت اقدام: هر دوماه بکبار

سامانه اطلاع رسانی آفروز (OFF ROOZ) علم افروز

با عضویت در آفروز اولین نفری باشید که از فرصت های ویژه مهاجرت، زمانبندی برگزاری سمینارها و وبینارها، تخفیف ها و جشنواره ها آگاه میشوید.

جهت عضویت در آفروز کلیک کنید

آفروز

رویدادروز

اطلاع رسانی جشنواره ها و تخفیف های ویژه

آفروز تابستان 99 علم افروز

اطلاع رسانی رویدادها و تاریخ های مهم

تير

مرداد 1399

شهريور
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
رویدادهای مرداد

1ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

2ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

3ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

4ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

5ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

6ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

7ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

8ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

9ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

10ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

11ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

12ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

13ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

14ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

15ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

16ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

17ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

18ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

19ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

20ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

21ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

22ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

23ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

24ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

25ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

26ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

27ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

28ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

29ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

30ام

بدون رویداد
رویدادهای مرداد

31ام

بدون رویداد
میخواهید قبل از آنکه مسیر پیشرفت تحصیلی، کاری و یا زندگی خود را ترسیم نمایید با کسانی که قبلا این مسیر را پیموده اند مشورت نمایید؟
درخواست مشاوره رایگان

دانستنی های مهاجرت