Project Description

پذیرش تحصیلی از دانشگاه‌های معتبر اروپایی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

موسسه بین الملی علم افروز به صورت تخصصی در زمینه‌ی اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه‌های انگلیسی و فرانسوی زبان کشور فرانسه و سایر کشورهای اروپایی و همچنین اعزام دانشجو به اروپا اقدام می‌نماید. این موسسه با داشتن ارتباطات وسیع و انحصاری تمامی مراحل اخذ پذیرش تحصیلی را به طور کامل برای متقاضیان انجام می‌دهد. ضمن آنکه به علت اطمینان از عملکرد خود و سوابق پیشین اعزام دانشجو به اروپا، در جهت جذب رضایت متقاضیان دریافت کلیه‌ی هزینه‌های موسسه بعد از پذیرش قطعی از دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد.

 

فرآیند اخذ پذیرش تحصیلی و اعزام دانشجو به اروپا

این فرآیند طی سه مرحله صورت می‌گیرد:

در مرحله اول مدارک متقاضیان توسط مدیر ارشد پذیرش موسسه بررسی می‌شود. سپس با توجه به سوابق تحصیلی هر فرد و رشته تحصیلی که متقاضی قصد ادامه تحصیل در آن را دارد بهترین گزینه به متقاضی تحصیل در خارج از کشور پیشنهاد داده می‌شود. شایان ذکر است مدیر ارشد پذیرش تحصیلی موسسه با اشراف کامل به رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاه‌های اروپایی و نظام آموزشی فرانسه بهترین گزینه‌ها را برای اعزام دانشجویان برمی‌گزیند.

در مرحله دوم پس از بررسی پیشنهادات مطروحه توسط متقاضی و موافقت وی فرآیند اخذ پذیرش آغاز می‌گردد. پس از انجام اقدامات لازم در راستای انعقاد قرارداد با متقاضی، کارشناسان موسسه کلیه امور جهت تکمیل مدارک را برای متقاضیان انجام می‌دهند.

پس از تکمیل مدارک مرحله‌ی سوم اقدام جهت اخذ پذیرش از دانشگاه‌ها و کالج های تحصیلی می‌باشد. برای این امر موسسه کلیه مراحل آنلاین و یا حضوری مورد نیاز در کشور مربوطه را تا رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب که اخذ پذیرش تحصیلی در دانشگاه و کشور مورد نظر می‌باشد را برای متقاضیان انجام می‌دهد.

توجه: از آنجایی که تیم تخصصی موسسه نسبت به انجام کلیه مراحل اعزام دانشجو به اروپا اشراف کامل دارد، کلیه‌ی هزینه‌های موسسه پس از اخذ پذیرش، از متقاضیان دریافت می گردد.