تحصیل در ایرلند

کالج دانشگاه دوبلین

کالج دانشگاه دوبلین کالج دانشگاه دوبلین، اغلب با عنوان UCD شناخته می شود و دانشگاهی تحقیقاتی در دوبلین ایرلند است. کالج دانشگاه دوبلین در اواسط قرن نوزدهم، تحت رهبری جان هنری کاردینال نیومن، تاسیس شده است. از زمان تأسیس آن در سال 1854، این دانشگاه در حال توسعه و گسترش [...]